Kövess minket

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Főoldal Aktuális pályázatok Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása - Pályázat

A projektjük megvalósításával a támogatást igénylők hozzájárulnak a versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez

támogatás

Kiknek ajánljuk?

Olyan termelőknek, akik tőkehiány miatt nem tudják fejleszteni a gazdaságukat

támogatás

Mi a célja?

A Felhívás célja az állattartógazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás alapvető célja a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása. A Felhívás további fontos célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Derítsd ki, hogy pályázhatsz-e!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és azonnal megtudod, hogy részt tudsz-e venni a fenti pályázatban!
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
• az 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft
• a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft
• a 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft
• az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft

 

A támogatás maximális mértéke
• közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a
• a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a
• A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

Gondolkodjon előre és foglalja le kapacitásunkat 10%
kedvezménnyel !

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A támogatás célterületei

Célterületek

 1. Baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. Sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
 5. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése
 • lófélék- (ló, szamár, öszvér),
 • nyúl-,
 • méh-,
 • húshasznosítású galamb-,
 • fürj-,
 • strucc-,
 • emu-,
 • fácán-,
 • fogoly-
 • csincsilla

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése (Minimum 100 millió Ft)
2. Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése (Minimum 100 millió Ft)
2. Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (Minimum 50 millió Ft)
2. Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése (Minimum 5 millió Ft)
2. Építéssel nem járó, a juh és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése (Minimum 5 millió Ft)
2. Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

2. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás 3.1.1. A) pontjában
(A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá az állattartó telepi épületek,
létesítmények építése, kialakítása, bővítése) szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatók:

a) A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását;

b) Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása; – a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével,

c) Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (5. számú szakmai melléklet szerint); – a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével,

d) A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló); Rakodógépek beszerzése az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése alatt támogatott az a) pont szerint,

Nem támogatható tevékenységek

Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:

 • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek.
 • Új állattartó telep létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás nem támogatott).
 • Trágyatároló és istállón kívüli trágyakezeléshez kapcsolódó építmények és technológia (hígtrágya elvezetést, trágyaszállítást szolgáló csatorna, csőrendszer, akna, hígtrágya fázisbontóberendezés stb.) építése, kialakítása.
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.

A pályázat benyújtásának határideje

A támogatási kérelmeket több szakaszban lehet benyújtani:

Ötödik szakasz: 2022. február 28. – 2022. március 16.
Hatodik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.

Derítsd ki, hogy pályázhatsz-e!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és azonnal megtudod, hogy részt tudsz-e venni a fenti pályázatban!