Kövess minket

Lovas létesítmények fejlesztése

Főoldal Aktuális pályázatok Lovas létesítmények fejlesztése projekt

Lovas létesítmények fejlesztése

A projekt megvalósításával a támogatást igénylők hozzájárulnak a versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez

támogatás

Kiknek ajánljuk?

Olyan termelőknek, akik tőkehiány miatt nem tudják fejleszteni a gazdaságukat,
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás
Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő

támogatás

Mi a célja?

Az induló és működtetett szolgáltatások kialakítása/továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Derítsd ki, hogy pályázhatsz-e!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és azonnal megtudod, hogy részt tudsz-e venni a fenti pályázatban!
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 100.000.000 Ft.
• Nem besorolható járásban lévő település esetén: 50%
• „Kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%
• „Fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70%

Gondolkodjon előre és foglalja le kapacitásunkat 10%
kedvezménnyel !

Kötelezettségek

 • A támogatást igénylő a projekt megvalósítást befejezésétől számított 5 évig fenntartja és működteti a létesítményt.

 

 • Kötelező azon lovak számának fenntartása, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor az OLIR-ben foglaltak szerint az igénylő tulajdonában álltak.

Projekt megkezdése, végrehajtása, területi korlátozása

 • A projekt megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség.
 • Vidéki térségnek minősül:
 • A népesség 10 ezer főnél kevesebb,
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.
lovas

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítás-, bővítése lovas pályával

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése (pl.: raktár, büfé helyiség).
 • Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása(pl.: kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).
 • A lovas létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása.
 • Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
lovas
lovas

Nem támogatható tevékenységek

 • Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások
 • Élő állatok és növények beszerzése
 • Mesterséges termékenyítő állomás, szaporodásbiológiai épület/labor
 • Mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozásra és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések
 • A motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése
 • Tárgyi eszközök és nem beépítésre kerülő gépek beszerzése
 • Helyi közút fejlesztése
 • Mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése
 • Telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása
 • Magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész felújítása, bővítése, korszerűsítése
lovas

A pályázatok benyújtásának határideje

A támogatási kérelmeket több szakaszban lehet benyújtani:

 

Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.
Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.
Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.
Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.
Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

Derítsd ki, hogy pályázhatsz-e!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és azonnal megtudod, hogy részt tudsz-e venni a fenti pályázatban!