Kövess minket

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Főoldal Aktuális pályázatok Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

A projektjük megvalósításával a támogatást igénylők hozzájárulnak a versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez

támogatás

Kiknek ajánljuk?

Olyan termelőknek, akik tőkehiány miatt nem tudják fejleszteni a gazdaságukat

támogatás

Mi a célja?

Mezőgazdaság fejlesztése

Támogatható tevékenységek

 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a TO hatálybalépésétől számított 4. év végéig:
  • Az üzemmérete meghaladja a 6000 STÉ t, vagy
  • Az árbevétele meghaladja a 6000 eurót

Támogatás igénybevételének feltételei

 • Megfelelően kidolgozott projekt
 • Részletes üzleti terv
 • Eddig nem részesült ebben a támogatásban
 • A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét
  hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrizhető formában kell tárolni
 • 1 életvitelszerű tartózkodási helyről 1 támogatási kérelem nyújtható be.

Derítsd ki, hogy pályázhatsz-e!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és azonnal megtudod, hogy részt tudsz-e venni a fenti pályázatban!
32,5 milliárd forintos keretösszeg
15.000 eurónak megfelelő igényelhető forintösszeg
100%- os intenzitású, előrefinanszírozott „szabadon” felhasználható támogatás
2 részletben igényelhető: 75%, 25%

Támogatást igénylők köre

 • Főállású őstermelő,
 • mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó,
 • Szociális szövetkezet amennyiben:
  • Az előző teljes lezárt üzleti évben:
   • 3000 6000 között volt az STÉ je, vagy
   • 3000 6000 euro között volt a mezőgazdaságból, vagy annex 1 termék feldolgozásából származó árbevétele.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1 én a tartózkodási helye 10.000 főnél kisebb településen volt
 • Az őstermelői státuszt köteles a fenntartási időszak végéig (5 év) fenntartani

STÉ és árbevétel igazolása

 • STÉ igazolás
  • TERA
  • Kormányhivatali igazolás művelt területekről
  • ENAR
  • Állatorvosi igazolás
 • Árbevétel igazolás
  • Előző teljes lezárt üzleti évben értékesítette termékek értéke forintban/ megelőző év január 1. közép euro árfolyam

Kötelezettségek

 • Árbevétel vagy STÉ meghaladja a 6000 et
 • A TO hatálybalépésétől számítva 9 hónapon belül megkezdi a projekt végrehajtását
 • TO hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül kifiz. Kérelmet nyújt be
 • 4. év végére elvégzi az üzleti tervben vállaltakat
 • Kötelező képzésen vesz részt
 • Családtámogatási ellátás esetén közreműködő bevonása kötelező
 • Legkorábban 36 legkésőbb 60 hónapon belül benyújtani a második kifiz. kérelmet

Projekt megkezdése, végrehajtása, területi korlátozása

 • Támogatás megkezdett projekthez nem igényelhető
 • A projekt akkor befejezett, ha az üzleti tervben vállalt célt elérte (árbev,STÉ)
 • A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye a támogatás benyújtását megelőző év január elsején is már a jogosult településen volt (ha ez a lakcímkártyán nem látszik, akkor Polgármesteri Hivatal, vagy kormányablak által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás kell, hogy ez így volt)
lovas

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • Nincs összhangban a felhívással a megvalósítani kívánt projektje
 • Már részesült ilyen támogatásban
 • Nincs MÁK (MVH) ügyfélazonosítója
 • Kapott már fiatal gazda támogatást
 • Nincs bankszámlája
 • A támogatási kérelmet nem elektronikus úton adja be

Tartalmi és értékelési szempontok

Tartalmi és értékelési szempontok

Derítsd ki, hogy pályázhatsz-e!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és azonnal megtudod, hogy részt tudsz-e venni a fenti pályázatban!