Kövess minket

Otthonfelújítási támogatás

Főoldal Aktuális pályázatok Otthonfelújítási támogatás

Otthonfelújítási támogatás

A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése és az építőipari ágazat fehérítése érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe.

támogatás

Kiknek ajánljuk?

Azoknak, akik eddig tőke hiányában nem mertek belevágni a felújításba

támogatás

Mi a célja?

Minél több család élhessen korszerű ingatlanban

Támogatható tevékenységek I.

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
j) belső tér felújítása, ideértve
ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
jb) a galériaépítést,
jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

Támogatható tevékenységek II.

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
l) kerítés építése,
m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,
o) térburkolat készítése, cseréje,
p) télikert kialakítása,
q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje

Derítsd ki, hogy pályázhatsz-e!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és azonnal megtudod, hogy részt tudsz-e venni a fenti pályázatban!

A támogatás mértéke

Számlával igazolt felújítási költség 50%-a,
maximum 3 000 000 Ft.

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

Példa:
Összes anyagköltség 1.000.000 Ft
Összes munkadíj 200.000 Ft
Igényelhető támogatás összege 400.000 Ft

támogatás

Számla megfelelősége

 • Az igénylő/igénylők nevére szól
 • Az ÁFA törvény előírásainak megfelel
 • Vállalkozási szerződés kapcsolódik hozzá (anyagköltség esetében nem mindig szükséges)
 • 5 %-os ÁFA tartalmú számla nem vehető figyelembe
 • Nem fogadható el számla közeli hozzátartozótól, élettárstól, illetve gazdasági szervezetnél munkavállalótól, vezető tisztségviselőtől.
 • Nem fogadható már CSOK-nál felhasznált számla. (Ha már vett igénybe CSOK-ot, az elfogadott költségvetést és a számlák másolatát csatolni kell.)
 • Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Támogatás igénylése

 • Kincstár által rendszeresített formanyomtatványt lehet benyújtani:
  • Elektronikusan
  • Postai úton
  • Személyesen kormányablaknál
 • A támogatási kérelem benyújtása:
  • a jelen rendelet hatálybalépését követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett,
  • a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését,
  • és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.
 • Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.
támogatás

Támogatás igénylése

Az alábbi hét dokumentum megléte a legtöbb kérelem esetében feltétlenül kötelező:

1.Számlaösszesítő: Az elkészítéséhez a számlákra van szükségem.

2.Vállalkozási szerződés vagy szerződések másolata: A kivitelező ajánlata alapján el tudom készíteni (a csak anyagköltséget tartalmazó számlákhoz nem feltétlenül szükséges).

3.Számla vagy számlák másolata : A számlán szerepelnie kell az Ön, illetve együttes igénylés esetén az Ön vagy a házastársa/élettársa nevének és címének. A számla dátuma nem lehet 2021.01.01. előtti. Szerepelnie kell a számlán a cég (számla kiállítója) adószámának.

4.Az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok másolatai : Szükséges a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolata.

5.Lakcímet igazoló hatósági igazolványok másolata: Önnek, együttes igénylés esetén a házastársának vagy élettársának, valamint a kérelemben szereplő valamennyi gyermeke vagy gyermekeik lakóhelyét igazoló hatósági igazolványaik másolata szükséges.

6.A személyazonosságok igazolására alkalmas igazolvány másolata: Lehet vagy a személyazonosító igazolványnak, vagy az útlevélnek, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélynek a másolata.

7.Büntetőjogi felelőssége tudatában tett a kérelem 1. számú melléklete szerint nevesített nyilatkozata :Az elkészítéséhez a TAJ számra van szükségem.

Támogatás igénylése

Csatolandó dokumentumok OPCIONÁLIS:
 • Örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegesség vált engedélyező határozata
 • 12. hetet betöltött magzat esetén várandósgondozási könyv vagy kezelőorvos igazolása
 • 25. életévet betöltött gyermek esetén a megváltozott munkaképességet, fogyatékosságot igazoló dokumentum
 • Több lakásból álló ingatlan esetén a használati megállapodás vagy a bírósági ítélet
 • Együttes igénylés esetén hozzájáruló nyilatkozat
 • Külön igénylés esetén lemondó nyilatkozat
 • Gyámhatósági határozat
 • Kiegészítő tevékenység folytatásáról igazolás
 • Ápolási vagy otthongondozási díjról határozat

Támogatási kérelem bírálata

 • A kérelem beérkezését követő 30 napon belül bírálják el.
 • 1 hiánypótlásra lehetőség van.
 • Jogosultság esetén megküldik a támogatói okiratot.
 • A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítják belföldi fizetési számlára.
 • A támogatás folyósítását követő 180. napig helyszíni ellenőrzést végezhetnek.

Derítsd ki, hogy pályázhatsz-e!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és azonnal megtudod, hogy részt tudsz-e venni a fenti pályázatban!