Kövess minket

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Főoldal Aktuális pályázatok Vízgazdálkodási – Öntözési pályázat

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése - Pályázat

A projektjük megvalósításával a támogatást igénylők hozzájárulnak a versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez

támogatás

Kiknek ajánljuk?

A globális klímaváltozás hatásai napjainkban már érzékelhetőek és hazánkra is komoly hatást fejtenek ki, számos új nehézséggel szembesítve a gazdákat. Az éghajlat globális alakulásával párhuzamosan egyértelmű változások mutathatók ki a hazai hőmérsékleti és csapadékviszonyokban. A klímaváltozás következtében a csapadék mennyisége és időbeli eloszlása is szélsőségesebbé, kiszámíthatatlanabbá válik.

támogatás

Mi a célja?

A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználati biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Derítsd ki, hogy pályázhatsz-e!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és azonnal megtudod, hogy részt tudsz-e venni a fenti pályázatban!

A támogatás mértéke, összege

 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd Ft.

2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.

3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

4. A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

5. A kedvezményezett – eltérő szakaszokban benyújtott – több kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg a Jelen felhívás 5.3.1. pontjában szereplő, az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg maximális értékét.

Gondolkodjon előre és foglalja le kapacitásunkat 10%
kedvezménnyel !

Támogatást igénylők köre

Támogatást igénylők köre

· Mezőgazdasági termelő

· Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)

· Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

· Jelen felhívás keretében kollektív beruházás keretében is van lehetőség. (Legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett.

· Jelen felhívás keretében konzorciumi formában is van lehetőség.

· Termelői csoport, termelői szervezet és öntözési közösség is nyújthat be kérelmet.

· Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (Kormányhatározat) csatolta

Önállóan támogatható tevékenységek

1) Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
2) Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából

káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása

3) Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása
4) Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
5) Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
6) Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése és telepítése.

A projektvégrehajtás időtartama

Az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba-lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

  • 2022. február 4.
  • 2022. április 4.
  • 2022. június 3.
  • 2022. augusztus 4.
  • 2022. október 4.
  • 2022. december 30.

Derítsd ki, hogy pályázhatsz-e!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és azonnal megtudod, hogy részt tudsz-e venni a fenti pályázatban!